خیابان امیرکبیر کوچه ناظم الطبا جنوبی پاساژ تهران یدک طبقه دوم پلاک ۴۱۰

۰۹۱۲۹۶۴۰۶۲۸

۰۹۱۲۹۵۹۵۸۴۶

۰۲۱-۳۳۹۹۹۵۵۶